Edmodo | Google+ | Asana #1

Třetí akce GEG Novojičínsko! Témata jsou velmi pestrá :-)

O akci

V úvodu se seznámíme s online výukovým systémem EDMODO, kde si ukážeme, jak může vypadat koncept "převrácené třídy" v praxi.

Tématem druhé části bude využití sociálních sítí v prostředí školy a ve výuce. Zaměříme se na síť Google+, která je součástí Google Apps EDU.

Závěr bude věnován aplikaci pro řízení projektů a týmové spolupráce ASANA, která umožňuje zdarma a efektivně řídit projekty a další akce školy.

Edmodo | Google+ | Asana

Třetí akce GEG Novojičínsko! Témata jsou velmi pestrá :-)

12.03.2014 15:30 - 17:30

AdresaOrganizují skupiny